Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Mažoretky SOFFI Lozorno. 18. 5. 2016

pdf
Dátum zadania: 20.05.2016