Obj. 02/06/2016 - vypracovanie jednostupňového pre objekt ZŠ Lozorno prístavba triedy, 1. stupeň v celkovej sume 1780,- Eur. Dodávateľ: Ing. Marian Beleš

pdf
Dátum zadania: 03.06.2016