Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Lozorno. 3. 6. 2016

pdf
Dátum zadania: 03.06.2016