Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Lozorno za rok 2015

pdf
Dátum zadania: 07.06.2016