Stanovisko hlavného kontrolóra k tvrdeniam vyplývajúcim z článku p. Ing. Gombitovej uverejnenej v obecnom Spravodaji (ročník XlV, číslo 1,január/február 2016)

pdf
Dátum zadania: 07.06.2016