Obj. 03/06/2016 - vybudovanie urnového háju-5 urnových miest na cintoríne v celkovej cene 623,70 Eur s DPH. H.L.Stav spol s r.o.

pdf
Dátum zadania: 20.06.2016