Obj. 04/06/2016 - vybudovanie prístupového chodníka k umovému háju na cintoríne v celkovej cene 1.724,60 Eur s DPH. H.L.Stav spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 20.06.2016