Obj. 05/06/2016 - spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie miestna komunikácia v Iokalite Cintorínska v celkovej cene 1.903,20 Eur s DPH

pdf
Dátum zadania: 29.06.2016