Obj. 07/06/2016 - rozšírenie jedálne v Materskej škole ... v celkovej cene 28.950,88 Eur s DPH. Dodávateľ: H.L.Stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 01.07.2016