Obj. 02/07/2016 - vyhotovenie projektu na riešenie protipožianej bezpečnosti stavby: „Stavebné úpravy MŠ- rozšírenie jedálne“. Dodávateľ: PROBEST s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 04.07.2016