Obj. 03/07/2016 - vyhotovenie projektu na riešenie protipožianej bezpečnosti stavby; „Obytný súbor Cintorínska, Lozorno- prístupová komunikácia, vetva B, k.ú. Lozorno“. Dodávateľ: PROBEST s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 04.07.2016