Obj. 07/07/2016 - elektroinštalačné práce na obecnom kompostovisku v celkovej sume 434,16 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 13.07.2016