Obj. 08/07/2016 - oprava verejného osvetlenia v zóne bývania na Zohorskej ul. v celkovej sume 364,93 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 13.07.2016