Kúpna zmluva. Kupujúci: Michal Maheľ a Martina Maheľová. 15. 7. 2016

pdf
Dátum zadania: 15.07.2016