Obj. 09/07/2016 - technický dozor pre stavbu „Rozšírenie jedálne MS Lozorno“ v sume 19,- Eur/hod bez DPH. Dodávateľ: Ing. Marian Beleš

pdf
Dátum zadania: 01.08.2016