Obj. 05/08/2016 - dodávka a montáž ochranných košov pre svietidlá žiarovkové stropné v telocvični ZŠ v celkovej cene 840,64 Eur bez DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 08.08.2016