Obj. 06/08/2016 - rekonštrukcia ústredného vykurovania v priestoroch telocvične ZŠ v celkovej cene 2.500,- Eur s DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 08.08.2016