Obj. 07/08/2016 - chodník od telocvične k pergole v ZS Lozorno v celkovej cene 2.750,- Eur bez DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 10.08.2016