Obj. 09/08/2016 - dodanie a montáž 3ks solárnych svietidiel na Nová - Karpatská ulicu v celkovej cene 2.435,58 Eur s DPH. Dodávateľ: ELEKTRA BŠ s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 11.08.2016