Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Mažoretky SOFFI Lozorno. 12.08.2016

pdf
Dátum zadania: 12.08.2016