Obj. 10/08/2016 - oprava chodníka v areáli ZŠ Lozorno v celkovej cene 4.151,84 Eur bez DPH. Dodávateľ: N.L.stav s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 18.08.2016