Obj. 12/08/2016 - práškový hasiaci pristroj s držiakom 4ks, piktogramy k HP 4ks v celkovej cene 96,- Eur bez DPH. Dodávateľ: HASHO spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 18.08.2016