Oznámenie o začatí územného konania na stavbu LAKE RELAX LOZORNO - prípojka vodovodu.

pdf
Dátum zadania: 24.08.2016