Obj. 02/09/2016 - projekt statiky stavby Turistická rozhľadňa ... v celkovej cene 1.920,- Eur s DPH. Dodávateľ: Ing. Pavol Daniš

pdf
Dátum zadania: 06.09.2016