Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Karate klub-ZOKU. 07.09.2016

pdf
Dátum zadania: 07.09.2016