Zmluva o nájme nebytových priestorov. Nájomca: Karate klub ZOKU. 6.9.2016

pdf
Dátum zadania: 14.09.2016