Obj. 04/09/2016 - spracovanie projektu pre umiestnenie stavby a zároveň realizačný projekt vstupu do obce Lozorno práce v celkovej cene 250,- bez DPH. Dodávateľ: Ing. arch. Miroslav Drahoš

pdf
Dátum zadania: 19.09.2016