Správa o výsledku vykonanej kontroly poskytnutých a vyúčtovaných dotácií z rozpočtu obce za rok 2015

pdf
Dátum zadania: 22.09.2016