Obj. 05/09/2016 - maliarske a natieraěské práce v ZŠ v celkovej cene 888,02 bez DPH. Dodávateľ: B&B DECORY s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 21.09.2016