VZN 1/2016 - o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Lozorno

pdf
Dátum zadania: 23.09.2016