Obj. 06/09/2016 - spracovanie odborného posudku rozšírenia vodojemu 2 x 250 m3 v celkovej cene 300,- EUR s DPH. Dodávateľ: BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 23.09.2016