Obj. 07/09/2016 - doplnenie dokumentácie k projektu rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalite za cintorínom a Troganové lúčky v celkovej cene 300,- EUR s DPH. Dodávateľ: BÁNSKÉ PROJEKTY s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 23.09.2016