Začatie územného konania na stavbu LOZORNO — Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky

pdf
Dátum zadania: 10.10.2016