Začatie územného konania na stavbu LOZORNO — Rozšírenie vodovodu a kanalizácie..., Príloha 2

pdf
Dátum zadania: 10.10.2016