Obj. 03/10/2016 - vyhotovenie geometrického plánu na zameranie kolaudovanej stavby Stavebné úpravy MS- rozšírenie jedálne ... Dodávateľ: Miroslav ŽIGO- GEODET s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 12.10.2016