Obj. 05/10/2016 - spracovanie zmeny prípojok pre napojenie objektov v lokalite za cintorínom a Troganové lúčky v celkovej cene 480,- Eur s DPH. Dodávateľ: BANSKÉ PROJEKTY s.r.o.

pdf
Dátum zadania: 19.10.2016