Obj 08/10/2016 - vypracovanie žiadosti o podporu formou dotácie na rok 2017 na Environmentátny fond k projektu s názvom Lozorno-rozšírenie verejného vodovodu a Troganové lúčky v celkovej sume 1.900 EUR. Dodávateľ: Ing. Edita Nagyová

pdf
Dátum zadania: 26.10.2016