Obj 09/10/2016 - služby verejného obstarávania Obstaranie vodovodu a kanalizácie do nových lokalít v sume 3300,- eur s DPH. Dodávateľ: VO SK, a.s.

pdf
Dátum zadania: 28.10.2016