VZN- ZRUŠENÉ - VZN 2/2016 - O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Lozorno.

pdf
Dátum zadania: 28.10.2016