Kúpna zmluva. Kupujúci: Karovičová, Karovič, Andrejčáková, Kuchynková, a dal.... 2. 11. 2016

pdf
Dátum zadania: 02.11.2016