Príloha k rozhodnutiu o umiestnení stavby LOZORNO - Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v lokalitách Za cintorínom a Troganových lúčky

pdf
Dátum zadania: 04.11.2016