Dodatok k zmluve o poskytovani verejných služieb - balík služieb, č.z.2030144218. Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s. 3.11.2016

pdf
Dátum zadania: 08.11.2016