Rozhodnutie o umiestnení stavby LAKE RELAX LOZORNO — komunikácie a inžinierske siete Príloha.

pdf
Dátum zadania: 09.11.2016