Dohoda o zmene Zmluvy o poskytovaní verejných služieb - doplnková služba Zdieľanie dát z paušálu k tel. číslu 910908770. Dodávateľ: Slovak Telekom. 10. 11. 2016

pdf
Dátum zadania: 14.11.2016