Dodatok Zmluve o poskytovaní verejných služieb, t. Č. 910908770. Dodávateľ: Slovak Telekom, 10. 11. 2016

pdf
Dátum zadania: 14.11.2016