Obj 01/11/2016 - výroba bannerovej plachty za účelom informovania verejnosti o realizácii projektu Rozšírenie kapacity ČOV a spolufinancovaní z EŠIF. Dodávateľ: Bohuslav Blecha -BORO výroba reklamy

pdf
Dátum zadania: 30.11.2016