Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Lozorno na rok 2017 s výhľadom na roky 2018-2019

pdf
Dátum zadania: 07.12.2016