Obj 01/12/2016 - výstavba urnových miest, 10 hrobiek, každá pre 4 urny, v celkovej sume 1.248,- Eur s DPH. Dodávateľ: H.L.Stav, spol. s r.o.

pdf
Dátum zadania: 13.12.2016