Oznámenie o podaní odvolania proti rozhodnutiu o umiestnení stavby SÚ 359/2016

pdf
Dátum zadania: 15.12.2016