Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce. Príjemca: Športový klub (stolný tenis). 21. 12. 2016

pdf
Dátum zadania: 27.12.2016